top of page

TOIMITUSEHDOT

OSUKO:n tuotemyynnin toimitusehdot

 

 

Tuotteet ja tuotehinnat

Tuotteiden hinnat on esitetty tuote-esittelyjen yhteydessä. Tuotteisiin sisältyy arvonlisäveroa. Veroerittely esitetään tilausvahvistuksessa. Myyjällä on oikeus hinnantarkistuksiin.

Tilauksen alkaminen ja voimassaolo

Tilaus on voimassa siitä alkaen, kun asiakas vastaanottaa tilatun tuotteen myyntilaskun paperisena tai myyjän lähettämällä sähköpostilla.

Sopimuksen vahvistaminen

Asiakas vahvistaa sopimuksen maksamalla myyjän asiakkaalle toimittaman tilatun tuotteen myyntilaskun. Asiakkaan maksusuorituksen saavuttua myyjän tilille myyjä lähettää asiakkaalle tilausvahvistuksen sähköpostilla tai tekstiviestillä. Tuotteen toimitus asiakkaalle käynnistyy viipymättä maksusuorituksen saavuttua myyjän tilille. Myyjän tiedossa olevat toimitusviivästykset ilmoitetaan asiakkaalle viimeistään tilausvahvistuksen yhteydessä sähköpostilla tai tekstiviestillä.

Sopimuksen peruuttaminen

Myytävillä tuotteilla on 14 vuorokauden palautusoikeus. Asiakkaan ja myyjän välinen sopimus voidaan perua ilman asiakkaalle aiheutuvia kustannuksia, mikäli peruutus tehdään ennen tilatun tuotteen toimituksen käynnistymistä asiakkaalle. Asiakas voi peruuttaa sopimuksen 14 vuorokauden kuluessa ostamansa tuotteen noutamisesta. Noutohetkeksi katsotaan se päivä, jolloin paketti on noudettu kuljetusyrityksen (Posti, Matkahuolto tai vastaava) omasta tai kumppanin toimipisteestä tai toimitettu tilauksessa annettuun osoitteeseen.

Peruuttamisilmoitus

Peruuttamisilmoitus on tehtävä sähköpostilla OSUKO Ammunnan sähköpostiosoitteeseen info(at)osuko.fi, osoite löytyy myös www.osuko.fi:n Yhteydenotto-sivulta) 14 vuorokauden kuluessa tuotteen noutamisesta. Myyjä ilmoittaa peruuttamisilmoituksen saapumisesta asiakkaalle viipymättä sähköpostilla. Peruuttamisilmoitukseen tulee kirjoittaa palauttajan yhteystiedot sekä IBAN-tilinumero maksusuorituksen palautusta varten. Palautettava tuote tulee pakata hyvin ja lähettää osoitteeseen:

​Osuko Services Oy

Puroilantie 40

91410 Jokirinne

Puhelin 044 7000 105

info(at)osuko.fi

Asiakas vastaa tuotteen palauttamisesta aiheutuvista kustannuksista. Tuotteeseen tai sen pakettiin ei saa tehdä merkintöjä eikä teippi- tai vastaavia jälkiä.

Tuotteen palauttaminen sopimusta peruutettaessa

Asiakkaan peruuttaessa sopimuksen 14 vuorokauden kuluessa tuotteen noutamisesta, on tuote palautettava myyjälle viipymättä, kuitenkin viimeistään 14 vuorokauden kuluessa peruuttamisilmoituksen tekemisestä. Tuotteen on oltava olennaisesti muuttumaton ja ehdottoman myyntikuntoinen sekä sen sisältöinen kuin millaisena se asiakkaalle toimitettiin. Asiakas on velvollinen palauttamaan tuotteen omalla kustannuksellaan. Asiakkaan maksusuoritus palautetaan asiakkaalle viipymättä, kun asiakkaan palauttaman tuotteen käyttämättömyys ja toimivuus on tarkistettu. Asiakkaalle hyvitetään tuotteesta enintään asiakkaan maksama hinta, vaikka tuotteen hinta olisi myöhemmin muuttunut.

Käyttöön otetun tuotteen palauttaminen

Mikäli asiakas on ottanut tuotteen käyttöön tai tuote on asiakkaan toimenpiteiden seurauksena vikaantunut tai sitä on käytetty enemmän kuin mitä tuotteen ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi olisi ollut kohtuullista, asiakas vastaa tuotteen arvon alenemisesta ja myyjällä on oikeus vähentää tuotteen korjauksesta tai arvon alenemisesta aiheutuneet kustannukset. Asiakkaalle palautetaan asiakkaan maksusuoritus vähennettynä edellä mainitut kustannukset.

Virheettömän tuotteen palautus/vaihto

Virheettömän tuotteen palautus/vaihtokustannuksista vastaa asiakas. Asiakas saa itse valita edullisimman palautusvaihtoehdon virheettömälle tuotteelle. Virheettömän palautustuotteen rahtikustannukset pitää olla maksettuna asiakkaan toimesta, maksamatonta virheetöntä palautusta ei lunasteta.

Palautusilmoitus on tehtävä aina ennen palautusta.

Tuotevirheen korjaaminen

Mikäli asiakas epäilee tuotteen olevan rikki tai muutoin puutteellinen, tulee asiakkaan ottaa yhteys myyjään ja tehdä virheilmoitus. Ilmoitus virheellisestä toimituksesta tai viallisesta tuotteesta on tehtävä 14 vuorokauden sisällä tuotteen saapumisesta. Jos paketti on vioittunut postissa/kuljetusyrityksen toimesta, on tuotteesta tehtävä välittömästi reklamaatio postiin/kuljetusyritykselle.

Myyjällä on kuluttajasuojalain tuotevirhevastuu myymistään tuotteista. Tuotevirhevastuu sisältää materiaali- ja valmistusvirheet, jotka ovat tuotteessa myyntihetkellä. Virheellisen tuotteen palautus tapahtuu, kuten normaali tuotteen palautus. Asiakkaan ei tuotevirhepalautuksessa tarvitse maksaa rahtimaksua. Ennen virheellisen tuotteen palautusta asiakkaan tulee olla yhteydessä myyjään sähköpostitse osoitteeseen info(at)osuko.fi tai puhelimitse numeroon 044 7000 105.

Asiakkaan tulee ilmoittaa, palautetaanko tuote ja halutaanko maksusuoritus takaisin vai halutaanko, että vastaava tuote lähetetään vioittuneen tilalle. Maksusuorituksen palautusta varten asiakkaan tulee ilmoittaa myyjälle tilinumero. Ilmoituksen voi tehdä sähköpostilla osoitteeseen info(at)osuko.fi.

Myyjän tuotevirhevastuu raukeaa käyttövirheistä tai ulkoisista tekijöistä johtuvista rikkoutumisista tai toimintahäiriöistä. Tuotetta on käytettävä käyttöohjeiden ja käyttötarkoituksen mukaan. Mikäli tuotteen tavanomainen käyttö vaatii huoltoa, tulee sitä huoltaa säännöllisesti ja ohjeiden mukaan.

Asiakasta opastetaan ja neuvotaan tarvittaessa. Mikäli tuote ei sisällä käyttö- tai huolto-ohjeita, tulee ottaa yhteyttä myyjään tuotteen asianmukaisen käytön ja huollon varmistamiseksi.

Kuljetuksessa kadonnut tuote

Mikäli tuote on kadonnut kuljetuksen aikana, tulee asiakkaan ilmoittaa virheestä välittömästi osoitteeseen info(at)osuko.fi sekä tehdä reklamaatio postiin/kuljetusyritykselle.

Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat riita-asiat ratkaistaan myyjän kotipaikan yleisessä alioikeudessa. Riita-asioissa pyritään ensisijaisesti sopimiseen.

bottom of page